[My Lecture] – Certificate CCNA 2 S1TT A 2014

Berikut saya lampirkan Certificate CCNA 2 kelas A 2014. Silahkan jika dulu belum diambil / hilang, dsb, dapat dicetak di kertas sertifikat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amin_Sudibyo.2837620.522283
Amirul_Hakim_Ardhijanto.2833789.522283
Eggy_Fauzie_A.2833791.522283
Ervin_Bahar_Panunthun.2833793.522283

Fachry_Rizkyo_Nenfiko.2833817.522283
Irfan_Nur_Aziz.2837621.522283
Jovi_Brema_Barus.2833799.522283
Lina_Azhari.2833803.522283

Nova_Ade_Kurniawan.2837622.522283
Prasojo_Sudiyanto.2833826.522283
Rizal_Maulana_Hidayat.2833825.522283
Rut_Elisawanty_Sinaga.2833827.522283
Sri_Utami.2833828.522283
Taufik_Hidayat.2833829.522283
Teguh_Wahyu_Dianto.2833830.522283
Tri_Rahmat_Irianto.2833807.522283
Unggul_Riyadi.2833823.522283

Viktor_Purba.2833831.522283
Windyastuti_Herdiningrum.2833832.522283
Yanuar_Agung_Firmansyah.2833834.522283